Zing je Zijn

Een stembevrijdingscursus voor 5 mannen en 5 vrouwen Door Stembevrijder en Stemhealer Jacky Peeters. Stembevrijding is zingen wat in je leeft. Je ware zelf laten horen en zien. Als man, als vrouw. In deze cursus bied ik ruimte om te onderzoeken wat er leeft en wil...